Какво трябва да се направи след бебе

След раждането на дете имате право на т.нар „Бебешки душ“, т.е. еднократна помощ в размер на 1000 PLN. За него могат да кандидатстват както родители, така и законни настойници на детето.

Гледайте филма: „Опашката за посещение на лекар не лишава добавката за бебе“

Можете също така да кандидатствате за добавка за раждане, при условие че лицето, което се грижи за детето, има право на детско обезщетение. Това означава, че нетният доход на семейството не трябва да надвишава 504 PLN на месец на човек. В случай на семейство с дете с увреждане сумата е 583 PLN на човек на месец.

На какви неща не си струва да се спестява, когато се роди бебе? [5 снимки]

Пазаруването за новородено бебе изглежда безкрайно и цените на отделните бебешки артикули могат да бъдат болезнени ...

вижте галерията

1. Къде да подадете заявления?

Писмено заявление за т.нар „Обезщетенията за бебе“ трябва да бъдат подадени на мястото, където се изплащат семейни обезщетения. Това може да бъде общински офис или център за социални грижи. Крайният срок за подаване на заявлението е 12 месеца от датата на раждането на детето. Този срок трябва да бъде спазен, тъй като заявленията, подадени по-късно, няма да бъдат обработени.

Заявлението за добавка за раждане трябва да се подаде до работодателя или Общинския център за социални грижи. Ние подаваме заявлението до работодателя, когато на работното място работят повече от 20 служители. В други случаи, т.е. когато работодателят наема по-малко от 20 служители, лицето, кандидатстващо за надбавката, е безработно или използва семейни обезщетения (които се изплащат от общината) - заявлението за надбавката трябва да бъде подадено в Общинския център за помощ. Заявлението за право на тази добавка трябва да се подаде не по-късно от датата, на която детето навърши 1-годишна възраст.

2. Необходими документи

Еднократна помощ:

  • Писмено заявление за помощ,
  • Документ, потвърждаващ самоличността на лицето, кандидатстващо за еднократна помощ за раждане,
  • Съкратено копие от акта за раждане на детето или друг официален документ, потвърждаващ рождената дата на детето,
  • Писмена декларация, че детето вече не е получило еднократна помощ за раждане (напр. От другия родител).

Семейна помощ:

  • Формуляр за кандидатстване за надбавка за семейни надбавки,
  • Копие от документа, потвърждаващ самоличността на лицето, кандидатстващо за семейна помощ,
  • Съкратено копие от акта за раждане на детето или друг официален документ, потвърждаващ възрастта на детето,
  • Удостоверение за инвалидност или умерена или тежка степен на инвалидност, ако детето с увреждане е отгледано в семейството,
  • Удостоверения или извлечения, посочващи размера на семейния доход - такива удостоверения се издават от данъчните служби.

Съществува и трети вид семейно обезщетение за раждането на дете, т.нар общинско благосъстояние. Не се отпуска съгласно единни правила на територията на страната, но може да се отпусне на местно ниво, ако дадена комуна реши да финансира надбавката от собствени ресурси. Това е еднократна помощ, отпусната чрез резолюция на общинския съвет.

Тагове:  Семейство Бременност-Планиране Бебе